2.2-14კვტ
სრულად ინვერტორული

ცენტრალური მართვის განახლებული სისტემა

ენერგიის მოხმარების გამარტივებული მონიტორინგი

წნევისა და ჰაერის ნაკადის მოსახერხებელი შერჩევა