2.8-14 კვტ
სრულად ინვერტორული

  • ცენტრალური მართვის განახლებული სისტემა
  • ენერგიის მოხმარების გამარტივებული მონიტორინგი
  • ჰაერის ნაკადის ოთხივე მიმართულების ინდივიდუალური კონტროლი
  • განახლებული დიზაინი