სტანდარტული 2,2 კვტ ~ 4,5 კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 2.2 კვტ ~ 4,5 კვტ.

Low height enables the unit to fit perfectly beneath a window.