სტანდარტული 2,2 კვტ ~ 8 კვტ სტანდარტული (ჩასაშენებელი) ინვერტორული 2,2 კვტ ~ 8 კვტ ინვერტორული (ჩასაშენებელი)
სიმძლავრის დიაპაზონი 2.2 კვტ ~ 8 კვტ.
სიმძლავრის დიაპაზონი 2.2 კვტ ~ 8 კვტ.
სიმძლავრის დიაპაზონი 2.2 კვტ ~ 8 კვტ.
სიმძლავრის დიაპაზონი 2.2 კვტ ~ 8 კვტ.

Stylish unit blends easily with any interior décor; it can easily be mounted in corners and narrow spaces, ideal solution for commercial spaces with narrow or no false ceilings.