ინვერტორული 2,2 კვტ ~ 4,5 კვტ ინვერტორული 5,6 კვტ ~ 9 კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 2,2 კვტ ~ 9 კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 2,2 კვტ ~ 9 კვტ

Stylish front panel blends easily within any interior décor, ideal for use in shops, restaurants or offices with no or narrow false ceilings.