2.2~4.5 კვტ 4.5~7.1 კვტ 8.0~14.0 კვტ
სრულად ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი საშუალო სტატიკური წნევით
სრულად ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი საშუალო სტატიკური წნევით
სრულად ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი საშუალო სტატიკური წნევით

ცენტრალური მართვის განახლებული სისტემა

ენერგიის მოხმარების გამარტივებული მონიტორინგი

წნევისა და ჰაერის ნაკადის მოსახერხებელი შერჩევა