2.2-4.5კვტ 5.6-9.0კვტ
სრულად ინვერტორული
სრულად ინვერტორული

  • ცენტრალური მართვის განახლებული სისტემა
  • ენერგიის მოხმარების გამარტივებული მონიტორინგი