25-33.5 კვტ 40-50 კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 25 კვტ ~ 200 კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 25 კვტ ~ 246 კვტ