25.2-40კვტ 45-61.5კვტ 67-90კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 25.2 - 270კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 25.2 - 270კვტ
სიმძლავრის დიაპაზონი 25.2 - 270კვტ

  • სიმძლავრის ფართო სპექტრი - 8HP~96HP
  • ინოვაციური კომპრესორი, რომელიც უზრუნველყოფს გათბობის სიმძლავრის სტაბილურობას
  • გაუმჯობესებული ენერგოეფექტიანობა
  • მტვრისაგან გაწმენდის ავტომატური ფუნქცია
  • თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია
  • ღამის საათებში ხმაურის დაბალი დონის რეჟიმი